เทคโนโลยีแห่งยุคทอง

 

พลังงานฟรี ปริมาณไม่
จำกัดได้ถูกพัฒนาขึ้นแล้ว

โดยพี่ประทับจิตชายแมทธิว เซอร์พิส ทัสมาเนีย ออสเตรเลีย (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)

บริษัทของชาวไอริส ชื่อว่า สเทรียน(Steorn)ได้พัฒนาระบบขึ้นมาระบบหนึ่ง ซึ่งสามารถผลิตพลังงานได้ฟรี ระบบนี้ไม่ต้องป้อนเชื้อเพลิง ไม่มีการเผาไหม้ และดังนั้นจึงไม่มีการปลดปล่อย(ก๊าซจากการเผาไหม้) และให้พลังงานเป็นปริมาณไม่จำกัดสำหรับรถยนต์และอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ต้องการพลังงาน เทคโนโลยีนี้ได้ถูกพัฒนาจนสำเร็จลงได้โดยนักฟิสิกส์และบริษัทต่าง ๆ จำนวนมาก

การค้นพบของพวกเขาขัดแย้งกับกฏที่เป็นรากฐานมากที่สุดกฏหนึ่งทางฟิสิกส์ ซึ่งเป็นหลักการที่มีชื่อว่า "การอนุรักษ์พลังงาน" ซึ่งกล่าวว่า "พลังงานไม่สามารถถูกสร้างขึ้นหรือถูกทำลายได้ มันสามารถทำได้เพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบเท่านั้น" ตัวเทคโนโลยีเองนั้นมาจากหนึ่งในโครงงานของบริษัท ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2546 โดยมีจุดประสงค์ที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของไมโครทรานสฟอร์เมอร์ (ทรานสฟอร์เมอร์หรือหมอแปลงใช้สำหรับแปลงแรงดันไฟฟ้าระหว่างสูงและต่ำ) ในตอนเริ่มต้นของโครงงาน ทางบริษัทพบว่า ด้วยรูปแบบของทางหม้อแปลงรูปแบบหนึ่งจะทำให้มันมีประสิทธิภาพมากกว่า 100% ซึ่งหมายความว่า มันให้พลังงานออกมามากกว่าที่มันรับเข้าไป หลังจากนั้นมา เทคโนโลยีก็ได้ถูกพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ

ในปัจจุบันนี้ สเทรียนได้เป็นที่ท้าทายให้กลุ่มนักวิทยาศาสตร์เข้ามาพิสูจน์ผลของมัน โฆษณาในการท้าทายอันหนึ่ง ซึ่งอยู่ในวารสารทางด้านเศรษฐศาสตร์ระบุถึงการค้นหาผู้ชี้ขาดซึ่งเป็นนักฟิสิกส์เชิงทดลองที่เหมาะสมจำนวน 12 คน เพื่อที่จะกำหนดการทดสอบที่ต้องการ ศูนย์ที่ทำการทดสอบ การตรวจจับค่าสำหรับการวิเคราะห์และการจัดตีพิมพ์ผล ทางบริษัทเชื่อว่า อันที่จริงอุปสรรคใหญ่นั้นคือ การทำให้สาธารณชนทั่วไปเชื่อว่า มันเป็นไปได้ที่เทคโนโลยีอยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้ว

อีกกลุ่มหนึ่งได้อ้างว่า พลังงานฟรีนั้นมีอยู่และเรียกตัวมันเองว่า 'โครงงานเปิดเผย'(http://www.disclosureproject.org/), ซึ่งประกอบด้วยทหารมากกว่า 400 คน, รัฐบาลและกลุ่มผู้เฉลียวฉลาด ได้มาร่วมเป็นพยานในประสบการณ์ครั้งแรกเกี่ยวกับยูเอฟโอ, อีที, อีทีเทคโนโลยี และได้ปกปิดไว้เพื่อรักษาให้ข้อมูลนี้เป็นความลับ ทางกลุ่มได้อ้างว่า รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาได้รับเทคโนโลยีพลังงานฟรีมาจากมนุษย์ต่างดาว และเก็บมันไว้เป็นความลับไม่ให้คนทั่วไปได้รู้ จุดประสงค์ของกลุ่มนี้คือ นำเทคโนโลยีดังกล่าวสู่สาธารณะชนเพื่อช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เริ่มปรากฏชัดขึ้นของโลก คนทั้ง 400 คนได้บันทึกประสบการณ์ของพวกเขาลงบนวีดีโอเทป และมีหลายคนที่อยากจะไปเป็นพยานต่อหน้าสภาคองเกรสของสหรัฐ

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับความเห็นของอาจารย์ซึ่งได้กล่าวไว้ในเทปทั้งที่ฟลอริด้าและที่ลอนดอนว่า ในไม่ช้าเราจะมี "บางอย่าง นอกจากนี้" ซึ่งเกี่ยวข้องกับพลังงานและไม่จำเป็นต้องพึ่งพาไฟฟ้า

จากการที่โลกได้เคลื่อนที่ลึกเข้าไปในช่วงแห่งยุคทอง และจิตสำนึกแห่งดวงดาวยกระดับขึ้น เทคโนโลยีดังกล่าวจะเป็นสายทางหลักอย่างแน่นอน และโลกที่เรารู้จักจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

เว็ปไซต์อ้างอิง
http://www.disclosureproject.org/
http://www.steorn.net
http://www.firstscience.com/site/editor/0156_ramblings_14092006.asp