หนังสือแสดงความขอบคุณ

หนังสือแสดงความขอบคุณ
จากผู้ว่าราชการจังหวัดจินชวน-กุน

(ต้นฉบับเป็นภาษาเกาหลี)

เรียนสมาคมนานาชาติอนุตราจารย์ชิงไห่ที่นับถือ

วันที่ 28 กรกฎาคม ทางจังหวัดจินชวน-กุน ถูกพายุฝนโจมตี ขณะที่ประชาชนในจังหวัดไร้ที่พึ่ง ทางสมาคมท่านได้แสดงออกถึงความรัก ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ พวกเขาทำการฟื้นฟูสภาพหลังจากประสบภัย ขอแสดงความขอบคุณจากใจจริง

อุทกภัยครั้งนี้มีคนตาย 2 คน และสร้างความเสียหายทางทรัพย์สินเป็นเงิน 25 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ขอบคุณอุดมการณ์อันงดงามของสมาคมท่านกับการแบ่งรับความทุกข์จากพวกเรา และขอขอบคุณพวกท่านที่จัดส่งสิ่งของช่วยเหลือภัยไปยังสถานที่เกิดเหตุ และบริการให้ความช่วยเหลือหลายอย่าง

ปัจจุบันทางรัฐบาลได้ทำงานการฟื้นฟูด่วนหลังเกิดภัยไปแล้ว 95% ผู้ประสบภัยก็ได้เริ่มกลับสู่ชีวิตที่สงบสุข ทั้งหมดนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามายังสถานที่เกิดอุทกภัย เสียสละและอุทิศตนอย่างมีคุณค่า พวกเราจึงได้รับผลเช่นนี้ได้

แม้อุทกภัยครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวด แต่พวกเราก็ได้เรียนรู้ถึงการป้องกันภัยล่วงหน้า และไม่ต้องการมาฟื้นฟูด้วยบทเรียนที่มีราคาแพง จากงานป้องกันภัย พวกเราตั้งใจทำให้จังหวัดจินชวน-กุน เป็นเขตปกครองที่ดีเด่นที่สุดทั่วประเทศ

หวังจากใจจริงว่า ทางสมาคมจะให้ความเมตตาดูแลจังหวัดจินชวน-กุนต่อไป และเอาใจใส่ต่อการก้าวหน้าของมันด้วย ขออวยพรให้ครอบครัวทุกท่านกับคณะประสบความสำเร็จความเจริญ ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง!

ยู ยัง-ฮุน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจินชวน-กุน

สิงหาคม 2549