คำถามและคำตอบที่เลือกสรรแล้ว

 

ข้อพิสูจน์ของการเห็นสวรรค์

 

ปราศรัยโดยอนุตราจารย์ชิงไห่ ลอนดอน อังกฤษ วันที่ 9 มิถุนายน 2542
(ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ) ดีวีดี #662

 

 

ถ: ท่านทราบได้อย่างไรว่ามันเป็นสวรรค์และไม่ใช่เป็นเพียงภาพลวงตา?

อ: ฉันรู้ เหมือนอย่างที่เธอรู้จักภรรยาของเธอ ถ้าเธอไม่รู้จักสิ่งที่เป็นที่รักมากและชัดเจนมากอย่างภรรยาของเธอ ก็นับว่าแปลก เรามาจากสวรรค์ และขณะที่เราได้เห็นสวรรค์ เราจะรู้ มันง่ายมาก ฉันดูเหมือนคนบ้าหรือเปล่าล่ะ? (ผู้ฟัง:ไม่!) โอเค งั้นฉันก็คงได้เห็นสวรรค์ ไม่อย่างนั้นจะเป็นอะไรล่ะ? คนที่เห็นภาพลวงตาจะแสดงออกอีกแบบหนึ่ง พูดอีกแบบหนึ่ง และประพฤติอีกแบบหนึ่ง เหมือนเป็นคนเสียสติ คนที่เห็นสวรรค์มีความรื่นรมย์กับชีวิต มีความรัก ความสุข และพลังที่เป็นบวก เพราะฉะนั้น เธอสามารถตัดสินได้จากสิ่งนั้น แต่เฉพาะจากภายนอกเท่านั้น ภายในฉันจะพิสูจน์ให้เธอเห็น โดยการนั่งกับเธอ ภายนอกเธอเห็นได้อย่างมากก็แค่นั้น แต่ถ้าตาสวรรค์ของเธอเปิด เธอจะสามารถเห็นแสงรอบ ๆ ตัวเราได้ในขณะนี้ มีใครเห็นแสงรอบตัวเราบ้างไหม? เห็นหรือ? (ท่านอาจารย์ชี้ไปที่ใครคนหนึ่งในหมู่ผู้ฟัง) โอ ขอบคุณมาก! เห็นหรือ? (ท่านอาจารย์ชี้ไปที่อีกคน) โอเค ดี! เธอไม่ได้ประทับจิตใช่ไหม? ขอบคุณพระเจ้า! (ท่านอาจารย์ล้อเล่น) ไม่อย่างนั้นพวกเขาจะคิดว่า ฉันบอกให้เธอพูดแบบนั้น เธอเห็นฉันเป็นครั้งแรกใช่ไหม? ขอบคุณ! เขาเห็นฉันเป็นครั้งแรก และเขาก็เห็นแสงรอบ ๆ กายเนื้อนี้แล้ว

เธอเชื่อไหม เธอจินตนาการออกไหมว่า มันจะเป็นอย่างไรภายใน เมื่อเธอสามารถเปล่งแสงออกมาภายนอกได้? เพราะฉะนั้นขอให้เป็นคน ๆ นั้น! มันอยู่ภายในตัวเธอ! เธอทำได้ ฉันและเธอเราก็เหมือน ๆ กัน ฉันรับประทานอาหารแบบเดียวกัน ฉันทำแบบเดียวกัน เพราะฉะนั้น นี่ก็คือวิธีการที่เราสามารถได้มาซึ่งสวรรค์ เธอเคยได้ยินใช่ไหมว่า นักบุญในอดีตมีรัศมีแสงรอบ ๆ ตัวพวกท่าน? เพราะฉะนั้น พวกท่านก็คงจะได้เคยเห็นสวรรค์จึงแสดงออกแบบนั้นได้ พวกท่านไม่ได้แสดงออกมาให้เห็น มันเพียงแต่เกิดขึ้น มันเหมือนกับว่า พูดทางด้านกายภาพ ถ้าเธอมีความสุขหรือตกหลุมรัก ใบหน้าเธอก็จะแสดงออกมาให้เห็น พวกเขาบอกว่าอย่างนั้น! เพราะฉะนั้นถ้าเธอเห็นสวรรค์ ทั้งหมดที่เธอเปล่งออกมาก็เป็นเพียงแสงของสวรรค์ และมันไม่ใช่เป็นเพียงฉันคนเดียวเท่านั้น! พี่ชายพี่สาวมากมายของเรา ถ้าตาของเธอเปิด เธอก็จะเห็นแสงรอบ ๆ ศีรษะของพวกเขา อย่างน้อยก็รอบ ๆ ศีรษะ ถ้าไม่ใช่ทั้งร่างกาย และเธอก็สามารถเป็นแบบเดียวกันได้