คำถามและคำตอบที่เลือกสรรแล้ว

 

คำสวดภาวนาและการทำสมาธิ

ปราศรัยโดยอนุตราจารย์ชิงไห่
ลอนดอน อังกฤษ วันที่ 9 มิถุนายน 2542
(ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ) ดีวีดี #662

 

ถ: คำสวดภาวนาและการทำสมาธิต่างกันอย่างไร?

อ: ฉันจะบอกเธอ คำสวดภาวนาคือ เมื่อเรายังคงรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ภายนอกตัวเราหรืออยู่ในสวรรค์ การทำสมาธิคือเมื่อเธอสามารถเห็นพระเจ้าได้ภายในตัวเธอ และถามคำถามโดยตรงหรือได้รับคำสอนโดยตรง คำสวดภาวนามีความจำเป็น เมื่อเรายังไม่รู้จักพระเจ้า เมื่อเราไม่มีการติดต่อโดยตรง เราจึงเฝ้าเรียกหาพระองค์ การทำสมาธิคือ เมื่อเธอสามารถได้รับคำสอนหรือคำแนะนำโดยตรงจากพระองค์ ยกตัวอย่าง ปกติเธอสวดขออะไร? สวดขอสันติภาพในโลกหรือ? ภายในตัวเธอหรือ? มันเป็นเพราะเธอยังไม่มีความสงบสุข เธอจึงต้องสวดขอมัน เธอพูดว่า “พระเจ้า โปรดให้ความสงบสุขแก่ฉัน ให้ความสงบสุขแก่ฉัน”

เกี่ยวกับการทำสมาธิแบบอื่น ๆ นั้น ฉันไม่ทราบ ฉันได้เคยลองดู แต่การทำสมาธิแบบนี้เป็นแบบที่ให้ความสงบสุขแก่เธอทันที ดังนั้น เธอจึงไม่จำเป็นต้องสวดขอมันเลย มันแรง ใช่ เพราะเธอมีการเชื่อมโยงโดยตรงกับพระเจ้า โทรศัพท์ของเธอที่มีถึงพระองค์ได้ถูกเปิดออกขึ้นมาใหม่ ได้รับการซ่อมแซมอีกครั้ง ตอนนี้การติดต่อระหว่างตัวเราและพระเจ้าถูกตัดขาดหรือถูกปิดกั้นเอาไว้ ในระหว่างการประทับจิต ฉันจะซ่อมแซมสิ่งนั้นให้เธอ หรือไม่พระเจ้าก็จะจัดการให้โดยผ่านตัวตนนี้ แล้วเธอก็จะได้เห็นพระองค์ จากนั้นทุก ๆ วัน เธอก็จะได้เห็นพระองค์ที่มีรูปต่าง ๆ กันไป ในรูปของแสง ในรูปของอาจารย์ในอดีต อย่างเช่น พระเยซูหรือในรูปของมนุษย์คนอื่น ๆ ภายในตัวเธอ และท่านก็จะสอนสิ่งต่าง ๆ ให้แก่เธอ

เพราะฉะนั้น เธอจึงไม่จำเป็นต้องสวดภาวนา ทุกอย่างที่เธอคิดจะถูกรายงานไปทันที แล้วมันก็จะปรากฏออกมาให้เธอเห็น เหตุนี้จึงมีคำกล่าวที่ว่า “จงหาพระเจ้าก่อน แล้วทุกอย่างก็จะมาหาเธอ” แต่ในขณะนี้เนื่องจากการติดต่อของเราถูกตัดขาด หรือถูกปิดกั้น หรือเสียหายไป แม้พระเจ้าจะพูดคุยกับเธอ และบอกเธอว่าจะต้องทำอะไรเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง เธอก็จะไม่ได้ยิน ดังนั้น เธอจึงต้องสวดและสวด และบางทีคำสวดของเธอก็อาจเป็นจริงขึ้นมา แต่ก็อาจไม่เป็นจริง เพราะเธอไม่ได้ยินสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เธอทำ ยกตัวอย่าง ถ้าเธอมาขอคำแนะนำจากฉัน แต่เธอเอาแต่ถาม “โอ ชิงไห่ ชิงไห่ ชิงไห่ ชิงไห่” ฉันก็ไม่สามารถบอกเธอว่าจะต้องทำอะไร แต่ถ้าเธอเงียบเข้าไว้ ฉันก็สามารถบอกเธอได้

มันเป็นแบบเดียวกัน ฉันเพียงแต่สอนเธอว่าจะเงียบอย่างไร เพื่อเธอจะได้ยินเสียงที่พระเจ้าบอกเธอ เธอไม่จำเป็นต้องสวดภาวนาเลยด้วยซ้ำ พระองค์ทราบอยู่แล้ว เหตุนี้ไบเบิ้ลจึงได้กล่าวว่า “พระบิดาทราบทุกอย่างก่อนที่เธอจะสวดด้วยซ้ำ” แต่เรื่องนี้จะได้ผลเฉพาะกับผู้ที่ประทับจิตแล้วเท่านั้น จึงเป็นผู้ที่ได้เชื่อมต่อกับพระเจ้า