รายงานจากทั่วโลก

ออสเตรเลีย

ศูนย์ใหม่ในชนบท
นำสวรรค์เล็ก ๆ มายังโลก
โดยกลุ่มข่าวเมลเบิร์น ออสเตรเลีย (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)

[เมลเบิร์น] ช่างเป็นโอกาสอันน่ารื่นเริงเมื่อเพื่อนบำเพ็ญในที่สุดก็มีสถานที่นั่งฌานที่เหมาะที่สุดในเขตชนบทซึ่งพวกเขาดัดแปลงมาเป็นศูนย์ของพวกเขา

เดิมที่บริเวณนั่งสมาธิเคยเป็นคอกม้าอับชื้น มืด และสกปรก แต่ขณะนี้ด้วยพรของท่านอาจารย์และความร่วมมือกับเรี่ยวแรงของผู้ประทับจิต มันได้ถูกดัดแปลงมาเป็นส่วนหนึ่งของสวรรค์ที่เหมาะกับลูกหลานของพระเจ้า

ตามที่ท่านอาจารย์เคยพูดเสมอว่า การทำงานเป็นโอกาสที่จะทำให้เราได้ใช้และพัฒนาปัญญาของเรา และยังทำให้เราได้เห็นสิ่งที่เกิดจากการจัดการอันเหลือเชื่อของพระเจ้า เริ่มจากเงินทุนเพียงเล็กน้อย แรงงานและทรัพยากรธรรมชาติเราสามารถทำให้ที่เล็ก ๆ แห่งหนึ่งในจักรวาลสวยงามขึ้นมาโดยใช้วัสดุของอาคารเก่าที่พังแล้วมาทาสีใส่พลังความรักมาก ๆ และแน่นอนพลังพรอันเหลือเชื่อของท่านอาจารย์

ในแต่ละขั้นตอนท่านอาจารย์จะจัดวัสดุอันเหมาะที่สุดและการออกแบบให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม แม้กระทั่งคนที่มีความชำนาญทางช่างจะเข้ามา เมื่อมีความต้องการเหมือนกับถูกสวรรค์สั่งมา

มันเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ในการบริการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเท่าที่เราจะทำได้ จะด้วยแรงงาน เงินหรือวัสดุสิ่งของก็ตาม พวกเราต่างได้รับพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่กว่าศูนย์กลางที่รวมของพลังรักที่สร้างในสวรรค์ สำหรับโอกาสที่จะเติบโตและสำหรับสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะบำเพ็ญ พวกเราขอขอบคุณท่านอาจารย์

 
สมุดลงเวลาเหตุการณ์

เพื่อก้าวไปพร้อมกับการยกระดับจิตวิญญาณที่อยู่ในระหว่างพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งของโลก ศูนย์ท้องถิ่นของสมาคมนานาชาติอนุตราจารย์ชิงไห่ กำลังจัดสัมมนาทางวีดิทัศน์และการแบ่งปันสัจธรรมอื่น ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ

ยินดีต้อนรับร่วมกิจกรรมเหล่านี้กับญาติมิตร สำหรับหมายกำหนดการล่าสุดของกิจกรรมของเรา โปรดเยี่ยมชม URL ต่อไปนี้: http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm