สร้างสรรค์ความเมตตาและหมู่บ้านมังสวิรัติทั่วโลก

 

บัลแกเรีย


 

มาทำให้เป็นยุคสมัยของมังสวิรัติกันเถอะ
โดยกลุ่มข่าวโพลว์ดิว บัลแกเรีย (ต้นฉบับเป็นภาษาบัลแกเรีย)

การแจกใบปลิวทางเลือกใหม่ในการดำรงชีวิต กลายเป็นกิจวัตรประจำของพวกเราแล้ว เราจะออกไปแจกมากเท่าที่เป็นไปได้

ในวันเด็ก 1 มิถนายน ปีทองปีที่ 3(2549) เราเอาใบปลิวทางเลือกใหม่ในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ความรักของท่านอาจารย์และความรักของพวกเราที่มีต่อสัตว์ทั้งหมดติดกับลูกโป่ง เราแจกใบปลิวให้แก่คนทุกประเภท - เยาวชน คนแก่ แม่และเด็ก คนหนุ่มสาว เป็นต้น ในเวลาที่ต่างกันของกลางวันและกลางคืน ทุกขณะก็มีคนรับ คนส่วนใหญ่มีความสนใจ พวกเขาถามคำถามและอ่านอย่างตั้งใจ เราเชื่อมั่นว่า การให้พรของอาจารย์จะแทรกซึมเข้าไปในใจของพวกเขา และมันจะออกผลในไม่ช้า

ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม เพื่อนบำเพ็ญชาวบัลแกเรียท่องเที่ยวไปตามชายฝั่ง และ ภูเขาที่ห่างไกลจากตัวเมือง ไปเพื่อแจกใบปลิวทางเลือกใหม่ในการดำรงชีวิต เราได้แจกในวันหยุดสำคัญทางศาสนาคริตส์ของชาวบัลแกเรีย เพียงข้ามจากโบสถ์สำคัญ “เวอร์จิน เมรี่” ทุก ๆ ที่มีคนต้องการช่วยพวกเรา พวกเขานำใบปลิวและแจกมัน และรับไปเผื่อให้ญาติและเพื่อน

พวกเรามีความคิดต่าง ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลาว่า จะแจกใบปลิวอย่างไรดีกว่ากัน พวกเรามีความคิดที่กล้าขึ้นและไม่ผูกติดกับสภาวะมากขึ้น แน่นอน คือ ท่านอาจารย์ ท่านอาจารย์ และท่านอาจารย์ ท่านดลใจพวกเราและทำให้เรามีสติแม้กับสิ่งที่เล็กที่สุด ขอบคุณความละเอียดและความเข้มแข็งที่มีอยู่ของท่าน พวกเรากำลังเรียนรู้บทเรียนที่มองไม่เห็นของพวกเราและกำลังเติบโตขึ้นทุกวันโดยผ่านทางการให้บริการของพวกเราแก่งานที่สูงส่งที่จะสร้างโลกม้งสวิรัติที่มีเมตตา!