บันทึกหนังสือดี

นักวิทยาศาสตร์เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารและสุขภาพกับการทานมังสวิรัติในหนังสือเด่นประจำปี 2547

โดยกลุ่มข่าวดุยสเบิร์ก (ต้นฉบับเป็นภาษาเยอรมัน)

หนังสือ "การวิจัยในประเทศจีน" ซึ่งเขียนโดยนักวิชาการด้านสารอาหารระดับโลกผู้มีชื่อว่า นายที. คอลิน แคมป์เบลล์ และลูกชายของเขา นายโธมาส เอ็ม.แคมป์เบลล์ หนังสือได้อธิบายถึงสิ่งที่ค้นพบจากการสืบสวนทางสาธารณสุขด้านอาหารและโรคที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมา หนังสือเล่มนี้ยังได้บรรยายถึงเรื่องราวส่วนตัวของผู้เขียน (ดร.ที.คอลิน แคมป์เบลล์) ผู้ยืดมั่นบนพื้นฐานความจริงและคุณธรรมมาตลอดชีวิต หนังสือครอบคลุมถึงโรคต่าง ๆ เช่น มะเร็ง โรคหัวใจ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคภูมิต้านทานอัตโนมัติ และความสัมพันธ์ของโรคเหล่านั้นกับการทานอาหาร และยังกล่าวถึงวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันที่ถูกบิดเบือน เพราะอิทธิพลการเมือง เงิน และการอุตสาหกรรม

นายที.คอลิน แคมป์เบลล์ ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ จาคอป กูลด์ เชอร์แมน ด้านโภชนาการชีวเคมี ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ และเป็นผู้อำนวยการโครงการอาหารและสุขภาพ จีน-ออกซ์ฟอร์ด-คอร์เนลล์ เป็นเวลามากกว่า 40 ปีแล้วที่ท่านได้เป็นผู้นำด้านการวิจัยทางโภชนาการ ท่านเกิดในครอบครัวชาวไร่ในมลรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา และเริ่มการเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยการพยายามส่งเสริมการทานเนื้อสัตว์แบบโลกตะวันตกให้กับประเทศด้อยพัฒนา ต่อมาท่านรู้สึกประหลาดใจกับผลการวิจัยเบื้องต้น ท่านจึงเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับความเชื่อที่เรายึดถือมาเกี่ยวกับโปรตีนและสุขภาพ ในที่สุดท่านได้พบกับหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับความจริงที่ว่า อาหารจากพืชนั้นเป็นอาหารตามธรรมชาติของมนุษย์ และท่านก็กลายเป็นมังสวิรัติตั้งแต่บัดนั้น หนังสือนั้นเขียนอย่างชัดเจนและลึกซึ้ง ซึ่งอ้างอิงบทความต้นฉบับหลาย ๆ ฉบับ "การวิจัยในประเทศจีน" จะเป็นของขวัญอย่างดีให้กับญาติ ๆ และเพื่อน ๆ ผู้ที่เราห่วงใย