มหัศจรรย์ของท่านอาจารย์
ประสบการณ์
ที่มหัศจรรย์

เขียนโดยเพื่อนบำเพ็ญประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
(ต้นฉบับเป็นภาษาจีน)

ขอบคุณท่านอาจารย์ที่สอนพวกเรา 12 ปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าผ่านการทดสอบมามากมาย ขัดเกลานิสัยของตัวเอง พัฒนาความรักของตัวเอง อาจารย์เป็นผู้เปลี่ยนตัวข้าพเจ้าทั้งหมด เมื่อหวนคิดถึงในอดีต ข้าพเจ้าเป็นคนไม่ทำงาน ชอบเที่ยวและถือยศถือศักดิ์ ระหว่าง 12 ปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเลือกบทเรียนพัฒนาด้วยตนเอง คือก่อตั้งสถานคนชราด้วยตัวเอง เป็นการก่อตั้งเพื่อเพื่อนและพี่น้องของพวกเรา เพราะท่านเหล่านั้นแก่แล้ว ไม่มีสถานที่พักอาศัย ข้าพเจ้าใช้เวลาอยู่ถึง 1 เดือน ในสภาพที่ไม่อำนวย กลางวันไปตรวจคนไข้ กลางคืนซื้อวัสดุขึ้นไปซ่อมบ้านบนภูเขา แม้เวลาซ่อมบ้านจะเหนื่อย เป็นทุกข์ แต่ภายในมีความสุข เพราะมีท่านอาจารย์อยู่เป็นเพื่อน คอยให้การสนับสนุนและให้กำลังใจข้าพเจ้าด้วย

ข้าพเจ้าเป็นคนที่ขี้ขลาดและขาดความเมตตา ท่านอาจารย์ใช้ประสบการณ์จากชีวิตมาขัดเกลาข้าพเจ้า ให้พรข้าพเจ้า เช่น วันหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้าซ่อมบ้านอยู่ที่สถานคนชรา มีหญิงชราคนหนึ่งมาขอให้ขาพเจ้าไปตรวจโรคให้กับสามีเธอ ก่อนออกจากบ้าน ข้าพเจ้าถามหญิงชราว่า "บนภูเขามีงูหรือเปล่า?" เธอตอบว่า "ไม่มี" ข้าพเจ้าถามว่า "ทำไมถึงไม่มี?" เธอตอบว่า "2-3 วันก่อน ที่วัดปล่อยงูไปแล้ว ดังนั้น บนภูเขาของพวกเราไม่มีงู" ต่อมาเราทั้งสองเดินไปที่เนินเขา ข้าพเจ้าเห็นงูมากมาย ขณะนั้น หญิงชราบอกว่า "คุณหมอเอี๋ยงอย่ากลัว มีข้าพเจ้าอยู่ ข้าพเจ้าจะตีงูเอง" ขณะนั้นข้าพเจ้ามีความคิดอยู่อย่างเดียว ขอให้ท่านอาจารย์ให้พร ขอให้งูเหล่านี้จงไปจากที่นี่ ข้าพเจ้าบอกกับหญิงชราว่า อย่าตีมันตายเลย ขอให้ท่องชื่อพระแม่กวนอิม ข้าพเจ้าเองท่องชื่อท่านอาจารย์กับคำพระ 5 คำอยู่ในใจเงียบ ๆ ในที่สุดไม่ถึง 5 นาที ข้าพเจ้าเห็นบนท้องฟ้าที่อยู่ข้างหน้ามีรุ้งหลากสีและมีดอกบัวลอยมาที่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจ้องมองสีรุ้งกับดอกบัว โดยไม่มีความกลัวเลย ภาพนี้ปรากฏอยู่นาน 5 นาที หญิงชราร้องออกมาด้วยความประหลาดใจ "คุณหมอเอี๋ยง บนศรีษะคุณมีพระแม่กวนอิม และมีดอกบัว พระแม่กวนอิมสวยมาก!" ขณะนั้น ข้าพเจ้าก้มมองดู งูที่อยู่บนพื้นหายไปหมดจนหมดสิ้น! หญิงชราบอกกับข้าพเจ้าว่า "ขณะที่พระแม่กวนอิมปรากฏอยู่บนศรีษะคุณ งูก็ไปแล้ว และไปอย่างสบาย" ต่อไปจากการนำพาของหญิงชรา ไปตรวจรักษาโรคสามีเธอที่บ้าน พวกเขาถามว่าทำไมบนศรีษะเธอจึงมีเจ้าแม่กวนอิม? ข้าพเจ้าบอกกับพวกเขาว่า "พวกท่านต้องทานมังสวิรัติ ต้องปล่อยสัตว์ เห็นสัตว์อย่าได้ทำร้ายมัน"

ในเขตอำเภอข้าพเจ้ามีเพื่อนบำเพ็ญอยู่มากมาย พวกเขาต่างมีเรื่องเล่าที่ซาบซึ้งคุณ นอกจากนี้ ข้าพเจ้ามีลูกสาวฝาแฝดที่ทานมังสวิรัติตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ เด็กทั้ง 2 ประทับจิตเมื่อปีที่ผ่านมา ขอบคุณท่านอาจารย์ที่ให้พรกับเธอทั้งสองเป็นพิเศษด้วยความรัก เธอทั้งสองขอบคุณท่านอาจารย์ด้วยใจจริง