คำถามและคำตอบที่เลือกสรรแล้ว

ประสบความสำเร็จในโลกทั้งสอง

ปราศรัยโดยอนุตราจารย์ชิงไห่ เอเธนส์ กรีก
วันที่ 20 พฤษภาคม 2542 (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)วีดีโอเทป #653

ถ : การยกระดับทางวัตถุและจิตวิญญาณไปควบคู่พร้อมกันหรือไม่?

อ : ไปพร้อมกัน ใช่ มันไปพร้อมกันได้ เพราะเมื่อเราฉลาด เมื่อเราค้นพบปัญญาของเราขึ้นมาใหม่อีกครั้ง แน่นอนเราก็จะฉลาดมากขึ้น มีความสามารถมากขึ้น และชัดเจนในทุกสิ่งที่เราทำในชีวิตมากขึ้น และแน่นอนเราจะประสบความสำเร็จมากขึ้น ดังนั้นความสำเร็จทางวัตถุของเราก็จะไปพร้อม ๆ กันกับความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณ บางครั้งหลังจากที่เรารู้แจ้งแล้ว เราก็ไม่ใส่ใจที่จะได้มาซึ่งวัตถุเท่าไรนัก ดังนั้น เราจึงไม่สนใจที่จะใช้ปัญญาของเรา แต่เราก็อาจทำได้ และมีความสำเร็จในโลกทั้งสอง