คำถามและคำตอบที่เลือกสรรแล้ว

ความลับเบื้องหลังการเนรมิตโลก

ปราศรัยโดยอนุตราจารย์ชิงไห่ เอเธนส์ กรีก
วันที่ 20 พฤษภาคม 2542 (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)วีดีโอเทป #653

ถ : จักรวาลถูกสร้างขึ้นมาเมื่อไรและอย่างไร?

อ : จักรวาลถูกสร้างขึ้นมาตลอดกาล สร้างและสร้าง นอกเหนือจากพระเจ้าแล้ว เราทั้งหลายต่างก็เป็นผู้สร้างบางชนิด และตัวตนบนดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ และในระบบกาแลกซี่อื่น ๆ ก็กำลังสร้าง และสร้างทุก ๆ วินาทีแห่งชีวิตของเรา ดังนั้นก็จะผิดพลาดที่จะพูดว่า เมื่อไรที่จักรวาลถูกสร้างขึ้นมา และเมื่อไรมันจะยุติ ทุกครั้งที่เรามีความคิด ที่มีความรักความกรุณา เราก็ได้สร้างสวรรค์ขึ้นมาในโลกอื่น ๆ ทุกครั้งที่เรามีความเกลียดชัง เราก็ได้สร้างนรก ณ ที่ใดที่หนึ่งที่เราก็ยังไม่ทราบเลย ดังนั้นเราจึงต้องรู้จักพระเจ้า เพื่อจะสร้างแต่ความสุขเท่านั้น เพราะทุกอย่างที่เราสร้างจะกลับคืนมาสู่เราหลายเท่าหลังจากนั้น พระเจ้าไม่ได้สร้างนรก มันเป็นพลังงานของสรรพสัตว์ที่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ศตวรรษแล้วศตวรรษเล่า กัลป์แล้วกัลป์เล่า ซึ่งสร้างสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น