รายงานพิเศษ
รายงานทางการเงินในการจัดงานสัมมนาที่ประเทศไทย ปีทองที่3 (2549)

 

รายรับจากการจัดงานสัมมนาทั้งหมด 4,807,771 เหรียญสหรัฐ
รายจ่ายทั้งหมด 3,839,590 เหรียญสหรัฐ
คงเหลือ 968,181 เหรียญสหรัฐ

รายการต่าง ๆ ที่จ่ายไป มีดังต่อไปนี้ เป็นคำแนะนำจากท่านอาจารย์ในวันที่ 1 ธันวาคม 2549 :

- บริจาคเงิน 20,000 เหรียญสหรัฐ ให้กับครอบครัวตำรวจไทยที่มีความต้องการการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง

- บริจาคเงิน 10,000 เหรียญหสรัฐ ให้กับเพื่อนบำเพ็ญที่ยากจนทั่วโลก และเพื่อนบำเพ็ญที่ต้องการความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจริง ๆ สามารถติดต่อกับผู้ประสานงานตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อจัดการเรื่องดังกล่าว

- บริจาคเงินจำนวน 11,062 เหรียญสหรัฐ ให้กับศูนย์กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับงานช่วยเหลือที่อาจต้องมาดำเนินงานที่ประเทศไทยในอนาคต

กรรมการจัดงานในครั้งนี้กำลังจ่ายคืนเงินที่เหลือจากการจัดงานให้กับเพื่อนบำเพ็ญที่เข้าร่วมงานฌาน ถ้าเพื่อนบำเพ็ญไม่ได้แจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืน สุดท้ายยังมีเงินเหลืออีก เงินจำนวนดังกล่าวก็จะจัดไปให้ความช่วยเหลือกับเพื่อนบำเพ็ญที่มีความต้องการความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ และนำไปใช้บริการให้กับส่วนรวม

เงินที่เหลือจากการจัดงานครั้งนี้ เป็นเพราะเพื่อนบำเพ็ญจากประเทศต่าง ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เดิมทีกำหนดผู้จัดงานเป็นผู้จ่าย แต่เพื่อนบำเพ็ญที่มีความกระตือรือร้นต่างมาแบ่งเบาค่าใช้จ่ายกัน พวกเราขอขอบคุณเพื่อนบำเพ็ญจากใจจริงที่ให้ความช่วยเหลือ ทำให้การจัดงานครั้งนี้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น :

1. เพื่อนบำเพ็ญชาวฮ่องกงให้ความช่วยเหลือเพื่อนบำเพ็ญชาวมองโกเลียกับเพื่อนบำเพ็ญประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวนหนึ่ง ด้านตั๋วเครื่องบินที่บินมาประเทศไทยกับค่าใช้จ่ายในการเข้าฌาน พร้อมให้บริการค่าที่พักกับค่าอาหารเมื่อเข้าฮ่องกงเพื่อเดินทางเข้าประเทศของตน

2. เพื่อนบำเพ็ญประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ความช่วยเหลือเพื่อนบำเพ็ญซึ่งกันและกันด้านค่าสมัคร กับค่าใช้จ่ายที่พัก ค่าอาหารก่อนและหลังงานฌานในประเทศไทย

3. เพื่อนบำเพ็ญชาวเอาหลากที่อยู่ต่างประเทศให้ความช่วยเหลือเพื่อนบำเพ็ญที่มาจากเอาหลาก ด้านตั๋วเครื่องบินที่มาถึงไทยกับค่าใช้จ่ายในการเข้าฌาน และค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ ด้วย

4. เพื่อนบำเพ็ญฟอร์โมซาช่วยเหลือเพื่อนบำเพ็ญชาวลาว ด้านค่าใช้จ่ายในงานฌาน

5. เพื่อนบำเพ็ญชาวไทยต่างจัดเตรียมงานจราจรในงานเข้าฌาน บางคนบริการบ้านพักให้เพื่อนบำเพ็ญและกลุ่มทำงานพักอาศัย

6. เพื่อนบำเพ็ญท่านหนึ่งบริการเครื่องเสียงกับจอภาพของบริษัทตัวเอง เพื่อนบำเพ็ญอีกท่านหนึ่งบริการสถานที่ของโรงงาน เพื่อจัดเตรียมงานในการจัดฌาน โดยเฉพาะได้อุทิศความช่วยเหลือด้านครัวกับการตกแต่งเวทีและห้องบรรยายธรรม

นอกจากนี้ มีองค์กรภายนอกมาช่วยเหลือพวกเราอย่างเต็มที่ :

7. โรงแรมแอมบาสเดอร์ไม่ยอมรับค่าใช้จ่ายบางอย่างด้วยเจตนาที่ดี

8. วัดธรรมกายให้บริการเครื่องครัวฟรีมากมาย พวกเราได้บริจาคเงินส่วนหนึ่งให้กับทางวัด

สิ่งที่สำคัญ คือ พวกเราต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่ได้ช่วยให้งานฌานที่ไม่มีวันลืมครั้งนี้ให้สำเร็จอย่างสมบูรณ์