บุคคลงดงามและเหตุการณ์ที่งดงาม


จากข่าวโทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์ ตอน 53

มหาเศรษฐีผู้มีใจกว้าง

จอร์จ ซอรอส ♥♥♥♥♥♥ เกิดในวันที่ 12 สิงหาคม 2473 ในบูดาเบส ฮังการี เมื่อตอนอายุ 17 เขาได้ออกมาประเทศอังกฤษ หลังจากรอดชีวิตจากการยึดครองของนาซีและหลังจากนั้นได้จบการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยลอนดอน ในปี 2499 เขาได้ย้ายไปอยู่สหรัฐอเมริกา

นายซอรอสเป็นคนหนึ่งที่บริจาคเงินช่วยการกุศลมากที่สุดในโลก บริจาคเงินประมาณ 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยของรัสเซีย อาฟริกาและเอเซียเมื่อก่อนหน้านี้ ในปีนี้เขาได้บริจาคไปแล้ว 50 ล้านเหรียญอเมริกา เพื่อช่วยแก้ไขเรื่องความยากจนในอาฟริกา ของขวัญหลักชิ้นแรกในปี 2522 ที่ให้กับมหาวิทยาลัยเคปทาวน์ในอาฟริกาใต้ซึ่งช่วยสนับสนุนนักศึกษาคนผิวดำให้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

นายซอรอสเป็นประธานของสถาบันสมาคมเปิดและเป็นผู้ก่อตั้งเครือข่ายของกองทุนการกุศลในส่วนต่างๆ ของโลกกว่า 50 ประเทศ เช่นตอนกลางและตะวันออกของยุโรป อาฟริกา ลาตินอเมริกา เอเซียและสหรัฐ กองทุนเหล่านี้อุทิศให้กับการพัฒนาด้านการศึกษา สุขภาพ สิทธิมนุษย์รวมทั้งสังคม กฎหมายและการปฏิรูปเศรษฐกิจ

ในขณะที่เขาสังเกตอย่างถ่อมตนว่าแต่ละคนก็มีเส้นทางดำเนินชีวิตของเขาเองในประสบการณ์ของเขา นายซอรอสพบว่าการยอมสำนึกและแก้ไขสิ่งบกพร่องเป็นวิธีอันสร้างสรรค์ในการก้าวไปข้างหน้า ในการให้คำนิยามว่าอะไรคือตัวสร้างผู้นำที่ดีของโลก ตามความเห็นของนายซอรอสถือว่า เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องตั้งอยู่บนฐานของความจริงและมีคนรอบข้างที่มีความคิดเห็นแบบนี้ เขาสนับสนุนให้คนมีความคิดของตัวเองและไม่ตามผู้นำอย่างไม่ไตร่ตรองแต่ให้สนับสนุนผู้นำที่ดี

นายซอรอสเชื่อว่า "การอุทิศให้กับมนุษย์ชาติจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้น" และโดยวิธีอันพิเศษของเขา เขาอุทิศให้กับการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อทำให้โลกดีขึ้น

เว็บไซต์: www.koreaherald.co.kr/archives/result_
contents.asp?id=200610260050&query=
Billionaire%20financier%20stresses

http://www.soros.org/about/bios/a_soros

http://www.rawstory.com/news/2006/
Billionaire_speculator_Soros_says_Democrats_should_0918.html

http://en.wikipedia.org/wiki/George_Soros#Philanthropy

http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/
A24179-2003Nov10?language=printer