เวลล์วีเก้น

ยุคมังสวิรัติ

 

 

 

 

 

 
โดยพี่สาวประทับจิตเบตติน่า อาแดนค์ เพสคาร่า อิตาลี (ต้นฉบับภาษาอิตาลี)

เวลล์วีเก้น เป็นสมาคมเกิดขึ้นเดือนมกราคม ปีทองที่ 3 (2549) ในชนบทใช้เวลาขับรถหนึ่งชั่วโมงจากโรมเป็นที่อยู่อาศัยชนบทมีเนื้อที่ 11 เฮ็กแตร์ซึ่งได้ถูกซื้อมาจากชาวนาเลี้ยงสัตว์ที่เลิกธุรกิจ เขาทิ้งสัตว์ใว้มากมาย ส่วนมากเป็นสัตว์ที่ป่วยมากเวลานี้สัตว์เหล่านี้ได้รับการดูแลโดยผู้ก่อตั้งสมาคม

สมาคมวางความคิดหลักที ความเป็นธรรมชาติ ชีวิตที่อิสระ ดำเนินชีวิตแบบไม่กินเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมและอิสระภาพของสัตว์ เวลล์วีเก้นเป็นสัญลักษณ์ เป็นการแปลงสถานที่ที่ในอดีตเคยใช้เพื่อการชำแหละเนื้อสัตว์ ล่าสัตว์และเพื่อการผลิตทางเกษตรให้ใด้ผลกำไรสูงสุดกลายมาเป็นสถานที่ไม่มีการกักขัง ไม่มีความทุกข์ยากและไม่มีการหาผลประโยชน์ใส่ตน