รายงานตามคำสั่งและการจัดอันดับของท่านอาจารย์

บราซิล
♥♥♥♥

บราซิลนำโลกใหม่ในพลังงานสีเขียว

โดยกลุ่มข่าวฟลอริด้า (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)


ในขณะที่ราคาน้ำมันได้พุ่งขึ้นสูงลิ่ว ผู้นำโลกมากมายได้หันไปจับตามองประเทศบราซิล บราซิลผลิตครึ่งหนึ่งสำหรับเชื้อเพลิงรถยนต์ (เอธานอล) จากต้นอ้อย เอธานอลเผาไหม้ได้สะอาดกว่าน้ำมันเบนซิน และผลิตได้ในประเทศซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่า และยังทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องสงครามน้ำมันอีกด้วย

ความเป็นอิสระในเรื่องน้ำมันของบราซิลได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อไม่นานมานี้จากสวีเดนและสหรัฐอเมริกา ซึ่งทั้ง 2 ประเทศได้ประกาศแผนการที่จะทำตามตัวอย่างของบราซิล ในเดือนมกราคม 2549 ประธานาธิบดีของสหรัฐ ในอดีตเป็นผู้ค้าน้ำมัน-ได้ประกาศสิ่งที่สร้างความประหลาดใจว่า จะทดแทนน้ำมันนำเข้าของสหรัฐ 75% ด้วยเอธานอลภายในปี 2568 ขณะนี้ได้ใช้เงินจำนวนมากเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อจะทำเอธานอลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากพืชผลอย่างเช่น หญ้าป่า ซึ่งจะลดการปลดปล่อยภาวะเรือนกระจกทั่วโลกได้อย่างมีศักยภาพถึง 60-80%

http://edition.cnn.com/2006/WORLD/americas/03/10/brazil.ethanol.example.ap/

บราซิลเป็นผู้นำโลกในการวางแผนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย เมืองคูริติบาได้รับการรับรองจากนักวางผังเมืองว่าเป็น “เมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่สุดในโลก” มีระบบการขนส่งโดยรถประจำทางซึ่งใช้โดย 85% ของพลเมืองในเมือง รถประจำทางที่เร็วที่สุดบรรทุกคนถึง 300 คน คล้ายคลึงกับรถไฟใต้ดิน ระบบนี้ได้ลดการปลดปล่อยไอเสียเป็นอย่างมาก เมืองนี้ยังได้เปลี่ยนแปลงถนนหลายสายให้เป็นทางเดินเท้าและสร้างพื้นที่สีเขียวทั่วเมือง ซึ่งทำให้คุณภาพของอากาศดีขึ้น หญ้าในเมืองถูกตัดโดยแกะไม่ใช่เครื่องจักร เมือง 41 เมืองทั่วโลกในขณะนี้ได้มีการวางผังเมืองโดยใช้คูริติบาเป็นตัวอย่าง และมีอีกหลายเมืองที่กำลังทำตาม ที่เด่น ๆ ก็คือปักกิ่ง ในการเตรียมการสำหรับโอลิมปิกปี 2551

http://www.commondreams.org/news2006/0308-05.htm


ส่งหน้านี้ต่อให้เพื่อน ๆ