รายงานตามคำสั่งและการจัดอันดับของท่านอาจารย์

พรมแดนเปิดในยุโรป

โดยกลุ่มข่าวฟลอริดา (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)ในเดือนตุลาคม 2550 การแบ่งแยกระหว่างยุโรปตะวันออกและยุโรปตะวันตกจะจบสิ้นในที่สุด เมื่อประเทศในยุโรปตะวันออก 8 ประเทศเอาจุดตรวจค้นชายแดนออกไป ประเทศเหล่านี้ได้เข้าร่วมชุมชนของ 26 ประเทศ ซึ่งได้ลงนามในสนธิสัญญาเชงเกน ซึ่งทำให้เกิดการเดินทางและการค้าที่เสรีในยุโรป แม้กระทั่งประชาชนที่มีอิสระของสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้ลงมติรับสนธิสัญญาในเดือนมิถุนายน 2548

ก่อนหน้าสนธิสัญญาเชงเกน ทวีปยุโรปเป็นทวีปที่มีหลายประเทศมาปะติดปะต่อกัน และถูกแยกจากกันด้วยการควบคุมพรมแดนที่ยุ่งยาก ในศตวรรษที่ 20 ทวีปนี้ได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนโดย “ม่านเหล็ก” ที่มีการคุ้มกันอย่างแน่นหนาระหว่างตะวันตกและตะวันออก ตอนนี้จะไม่มีอะไรแล้ว แต่มีเครื่องหมายที่ยินดีต้อนรับระหว่างประเทศต่าง ๆ กัน


ส่งหน้านี้ต่อให้เพื่อน ๆ