ไข่มุกแห่งปัญญา


หาที่ตั้งของ
‘จุดรื่นเริง’
และติดต่อกับ
แหล่งของความสุข


ปราศรัยโดยอนุตราจารย์ชิงไห่
ลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 5 และ 6 กรกฎาคม 2540
(ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ) วีดิทัศน์ #587

นขณะนี้นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากได้ค้นพบ “จุดรื่นเริง” หรือสถานที่ที่รื่นเริงภายในสมอง พวกเขายังได้บอกว่า มันอยู่ที่ไหนด้วย ดังนั้น นั่นก็คือสิ่งที่เรามองผ่านออกไป เราพูดว่า เรามองไปข้างหน้า แต่อันที่จริงแล้ว เมื่อเราปิดตาของเรา เรามองเข้าไปภายใน เพราะว่าในขณะนั้น มันไม่มีเนื้อที่ว่าง มันไม่มีข้างหน้า ไม่มีข้างหลัง ไม่มีซ้ายและขวาอีกต่อไป มันเป็นเพียงแต่ที่ว่างภายในอาณาจักรภายในของเรา ดังนั้น เราจึงมองเข้าไปภายใน และในเวลานั้นเมื่อเราพยายามหาที่ตั้งของ “จุดรื่นเริง” นั้น หรือที่เราเรียกว่าตาปัญญา เราก็จะรู้สึกเป็นสุข เราเรียกมันว่า ตาปัญญา นักวิทยาศาสตร์เรียกมันหลายชื่อ เช่น จุดรื่นเริงหรือศูนย์กลางความจำ มันดีสำหรับเราที่ได้รับการยืนยันในลักษณะนี้ แต่ [ความจริง] เราไม่ได้ต้องการมันเลย