คำถามคำตอบที่เลือกสรรแล้ว

 

 

ด้วยการชี้นำของท่านอาจารย์ตาที่ 3 ของทุกคนก็เปิด

 

 

ปราศรัยโดยอนุตราจารย์ชิงไห่ โตเกียว ญี่ปุ่น วันที่ 7 พฤษภาคม 2543
(ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ) ดีวีดี #693

ถ. ฉันเข้าใจว่า เดิมทีมนุษย์มีตาที่ 3 แต่นั่นมันถอยกลับ มันเป็นไปได้ไหม ที่จะเปิดตาที่ 3 ด้วยพลังของเราเอง?

อ. ได้ เราทำได้ เราต้องรู้วิธีเท่านั้น แต่พร้อมกันกับการเปิดตาที่ 3 มีข้อดีและข้อเสีย หรือผลข้างเคียง ดังนั้น ถ้าเธอต้องการเปิดตาที่ 3 เธอต้องทราบข้อมูลเล็กน้อยด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่ไม่น่าชอบใจบางอย่าง เธอต้องทราบว่า จะมองที่ไหน ป้องกันตัวของเธอเองอย่างไร เลือกสิ่งที่จะดูอย่างไร และวิธีดูว่า อะไรคือของจริง เพราะฉะนั้น เราช่วยท่านทำสิ่งนั้น ตาที่ 3 ท่านสามารถเปิดได้ด้วยตัวของท่านเอง เราเพียงแสดงให้ท่านดู

 


การเข้าสู่จุดศูนย์กลางของตาปัญญา
นำเราสู่ความสุขสำราญและความพอใจ

ปราศรัยโดยอนุตราจารย์ชิงไห่ โตเกียว ญี่ปุ่น
วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ) ดีวีดี #693

ถ. กรุณาบอกข้าพเจ้าหรือสอนข้าพเจ้าเกี่ยวกับตาที่ 3

อ. มันไม่ใช่เป็นตาจริง มันเป็นจุดศูนย์กลางของตาปัญญา ความรอบรู้ทั้งหมด ความรักทั้งหมด และความเมตตาทั้งหมด เมื่อไรที่เธอได้เข้าสู่จุดศูนย์กลางนี้ เธอจะรอบรู้ทุกอย่าง เธอจะมีทุกอย่างอยู่ในตัวเธอ ดังนั้น เธอจะรู้สึกพอใจมากและจะไม่เคยมีความรู้สึกที่ไม่เป็นสุข หรือไม่รู้สึกขาดอะไรในโลกนี้

 

 

ตาปัญญาที่เปิด
เห็นเหนือกาลเทศะ

ปราศรัยโดยอนุตราจารย์ชิงไห่ โตเกียว ญี่ปุ่น
วันที่ 7 พฤษภาคม 2543 (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ) ดีวีดี #693

ถ. ท่านอาจารย์ชิงไห่ ตาที่ 3 ของท่านเปิด เพื่อว่าท่านจะสามารถเห็นทั้งอนาคตและอดีตหรือ?

อ. ใช่ ผู้ประทับจิตของเราหลายคนมีตาปัญญาของพวกเขาเปิดอยู่ด้วย ถ้าท่านต้องการเช่นนั้น ท่านสามารถร่วมกับเราได้ และตาของท่านจะถูกเปิดทันที แต่การจะเห็นอนาคตและอดีต เป็นเพียงส่วนเล็กนิดเดียวมาก ๆ ของความสามารถ ที่ท่านมีอยู่ในตัวท่าน ทั้งนี้ทั้งนั้น มันไม่มีอนาคต ไม่มีอดีต มีเพียงปัจจุบันกาล ทุกสิ่งเกิดขึ้นในครั้งหนึ่ง มันเป็นเพราะความสามารถของเรา ที่จะเห็นสิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้น ที่เราสังเกตเห็นอะไรก็ตาม ที่เราเห็นเหมือนเช่นปัจจุบัน อดีต หรืออนาคต

ยังคงมีทางเลือก ถ้าเรารู้แจ้ง เราสามารถเลือกสิ่งที่สนุกสบายหรือสิ่งที่ไม่ชื่นชอบใจ เราสามารถเลือกจากทั้งภาพได้ว่า เราต้องการเห็นอะไร มันไม่มีอดีต ไม่มีอนาคต แต่ขณะที่เราอยู่ในโลกวัตถุนี้ เรามีสิ่งที่เรียกว่าเวลา ซึ่งเป็นกลไกที่สร้างขึ้น เพื่อว่าเราจะสามารถเห็นเพียงในมิติเดียวนี้ ด้วยเหตุนี้เอง โลกนี้จึงพาเราหลงผิด และความหลงผิดใหญ่หลวงมาก จนทำให้เราลืมโลกจริง แต่นั่นคือเป้าหมาย เพื่อว่าเราจะสามารถพยายามและใช้ความพยายามอย่างยิ่งที่จะหาโลกจริงอีกครั้ง