คำถามและคำตอบที่เลือกสรรแล้ว

 

 

 

 

 

 


ทำสมาธิเพื่อรับคำตอบ
ต่อคำอธิฐานของเธอ

ปราศรัยโดยอนุตราจารย์ชิงไห่
การประชุมวีดิทัศน์กับลูกศิษย์ในเฮลซินกิ ฟินแลนด์
16 กุมภาพันธ์ 2546 (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)

ถ.  นอกเหนือจากการทำสมาธิของเราแล้ว เราควรที่จะสวดอธิษฐานด้วยหรือไม่ และในลักษณะใด?

อ. ไม่ว่าเวลาใดที่เธอรู้สึกถึงแรงกระตุ้นที่จะสวดอธิษฐาน เธอก็อาจจะทำเช่นนั้นได้ เพราะว่าในเวลานั้นเธอมีความจริงใจ และคำอธิษฐานก็คือคำขอร้องของเธอที่มีต่อพระเจ้า แต่แล้วเธอก็จะต้องนั่งสมาธิหลังจากนั้น เพื่อที่จะได้รับคำตอบ ดังนั้น เธอสามารถที่จะสวดอธิษฐานได้ แต่จำเป็นที่จะต้องทำสมาธิ ก็เหมือนกับว่าฉันพูดกับเธอ แต่เธอจะต้องฟังเพื่อรับคำตอบ

ค้นหาความกว้างใหญ่
ของจิตสำนึกด้วยการทำสมาธิ

ปราศรัยโดยอนุตราจารย์ชิงไห่ การประชุมวีดิทัศน์กับลูกศิษย์ในเฮลซินกิ ฟินแลนด์ 16 กุมภาพันธ์ 2546 (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)

ถ. การขยายจิตสำนึกหมายความว่าอย่างไร? จุดมุ่งหมายของมันคืออะไร และเราจะขยายจิตสำนึกของเราโดยการนั่งสมาธิอย่างไร?

อ. เมื่อเราทำสมาธิ เราได้ขึ้นไปสู่ระดับแห่งจิตสำนึกที่สูงขึ้น ๆ ในลักษณะนี้เราได้ขยายจิตสำนึกของเราอย่างอัตโนมัติ แต่ไม่ใช่ว่า จิตสำนึกของเราขยาย เป็นเพียงแต่ว่า เราได้เรียนรู้และได้รู้มากขึ้นเกี่ยวกับจิตสำนึกของเราเองซึ่งกว้างใหญ่และยิ่งใหญ่ และสิ่งนี้ทำให้เราสามารถทำสิ่งใด ๆ ที่เราอยากทำได้ มีประสบการณ์ถึงมหัศจรรย์ต่าง ๆ ทำให้ชีวิตของเราแข็งแกร่งขึ้น และรู้แจ้งมากขึ้น และมีความฉลาดมากขึ้น

 

 

รูปแบบต่าง ๆ กันของ
ความรักอันไม่มีเงื่อนไข

ปราศรัยโดยอนุตราจารย์ชิงไห่ การประชุมวีดิทัศน์กับลูกศิษย์ในเฮลซินกิ ฟินแลนด์ 16 กุมภาพันธ์ 2546 (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)

ถ. ความรักอันไม่มีเงื่อนไขคืออะไร? โปรดยกตัวอย่างได้ไหม? และเราจะขยายความรักอันไม่มีเงื่อนไขนี้ไปยังทุก ๆ คนได้อย่างไร?

อ. นั่นเป็นคำถามที่ดีมาก ปกติแล้วความรักที่เราให้ เป็นความรักที่มีเงื่อนไขมาก แต่เมื่อเราไปถึงระดับที่สูงกว่าของจิตสำนึก เราก็จะรักทุกคนอย่างอัตโนมัติ แล้วเราก็จะช่วยเหลือทุก ๆ คนที่เราสามารถทำได้ในลักษณะแบบจิตใต้สำนึก โดยที่ไม่ได้แม้กระทั่งคิดถึงมัน โดยที่คน ๆ นั้นไม่ได้แม้กระทั่งขอความช่วยเหลือ และโดยปราศจากการคิดถึงผลตอบแทนด้วยซ้ำ

เพราะฉะนั้น เธอก็ได้ฝึกฝนความรักอันไม่มีเงื่อนไขแล้ว ยกตัวอย่าง เมื่อมีภัยพิบัติ หรือเมื่อมีผู้ยากไร้ หรือผู้คนที่ไร้ที่อยู่อาศัย และเธอปฏิบัติตามคำสั่งของฉัน ในการออกไปและช่วยเหลือพวกเขาโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาเป็นใคร และโดยที่พวกเขาก็ไม่ทราบด้วยซ้ำว่า เธอเป็นใคร หรือให้รางวัลกับเธอเป็นการตอบแทน มันเป็นเพียงเพื่อความพอใจที่ได้รับใช้ผู้คน นั่นคือความรักอันไม่มีเงื่อนไขชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นทางด้านวัตถุ

ความรักอันไม่มีเงื่อนไขอีกชนิดหนึ่งก็คือ เมื่อเธอทำสมาธิและไปสมาธิกลุ่ม หรือแบ่งปันข่าวดีจากอาณาจักรแห่งสวรรค์กับผู้คนที่ต้องการได้ยินมัน นั่นก็เป็นความรักอันไม่มีเงื่อนไขด้วยเช่นกัน เพราะว่า เธอไม่ได้รับรางวัลที่เป็นวัตถุเป็นการตอบแทน ไม่ใช่ว่า เธอคาดหวังรางวัลอะไร เธอเพียงแต่ทำมันไปด้วยความรัก และนั่นก็เป็นความรักอันไม่มีเงื่อนไขมากชนิดหนึ่ง ความรักอันไม่มีเงื่อนไขชนิดที่ 2 นี้ กล่าวคือ การแบ่งปันการบำเพ็ญทางจิตวิญญาณ หรืออาจจะเป็นการสวดอธิษฐานสำหรับผู้อื่นที่ต้องการ และนั่งสมาธิเพื่อสันติสุขของโลก เป็นรูปแบบที่สูงกว่าของความรักอันไม่มีเงื่อนไข ซึ่งสูงมากกว่ารูปแบบที่เป็นทางด้านวัตถุ และเธอก็ได้ทำสิ่งนั้นแล้ว