รายงานจากทั่วโลก


รายงานจากเซอร์เบีย
โดยเทียนจา โดบามาเจอ จูจาน่า สโลวาเนีย

คำสอนอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์เข้าถึงเซอร์เบีย

 

 

[เบลเกรด] ขอขอบคุณพระเจ้าและการจัดการอันสมบูรณ์แบบของท่าน ในวันที่ 21 กันยายน 2548 ผู้ประทับจิตสโลวาเนียได้รับความร่วมมือจากพี่ชาย ชาวนอร์เวย์คนหนึ่ง ได้จัดสัมมนาทางวีดิทัศน์ และสอนวิถีสะดวกที่โรงแรมปาร์คในเมืองเบลเกรด เมืองหลวงของเซอร์เบีย (เดิมที่อยู่ในยูโกสลาเวีย)

4 วันก่อนจัดงาน ผู้ประทับจิตได้แจกหนังสือตัวอย่างและแผ่นพับให้กับคนในท้องที่ ซึ่งต่างรับไปด้วยความยินดี และในวันสัมมนาพี่น้องของเราได้ตกแต่งสถานที่ด้วยรูปภาพของท่านอาจารย์และดอกไม้อันสวยงาม มีการแสดงหนังสือ ธรรมสาร เทปเสียง วีดีโอเทปและดีวีดี ของท่านอาจารย์ รวมทั้งเตรียมอาหารว่างให้ทาน ในตอนบ่ายของวันนั้น มีแขกหลายสิบคนเข้ามาร่วมที่โรงแรม ในระหว่างฉายวีดีโอต่างก็ตั้งใจฟังทุกถ้อยคำของท่านอาจารย์ หลังจากนั้นแขกผู้โชคดี 12 ท่าน อยู่ต่อเพื่อเรียนวิถีสะดวก และผู้ที่ไม่สามารถเข้าเรียนการนั่งสมาธิวิถีสะดวก เนื่องจากติดภาระกิจก็ได้ขอให้ผู้ประทับจิตช่วยติดต่อพวกเขาเพื่อเรียนวิถีสะดวกในภายหลัง

ในระหว่างการนั่งสมาธิวิถีสะดวก ทุกคนก็มีประสบการณ์ได้รับพร ซึ่งเต็มไปด้วยความสุขสงบและพลังของความรักจากสวรรค์ ก่อนที่พวกเขาจะจากไปก็ได้แสดงความขอบคุณจากใจที่ได้มีโอกาสมารับคำสอนอันแท้จริงของพระเจ้า และได้แนะนำให้ผู้ประทับจิต เผยแพร่ข่าวสารของท่านอาจารย์ให้มากขึ้นโดยการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและจัดสัมมนาในเมืองอื่นของเซอร์เบีย

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2548 ผู้ประทับจิตสโลวาเนียได้จัดสัมมนาทางวีดิทัศน์และสอนวิถีสะดวกอีกครั้งหนึ่งที่ห้องเช่าในเบลเกรด สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาร่วมในวันที่ 21 กันยายน พี่น้องของเราต่างยินดีและแปลกใจที่ได้เห็นคนหน้าใหม่ ๆ เข้ามามากกว่าเดิม นอกจากนั้นผู้ประทับจิตได้จัดสถานที่อีกแห่งหนึ่งในเบลเกรด เพื่อให้ผู้บำเพ็ญใหม่ในวิถีสะดวกสามารถมาพบกันและนั่งสมาธิด้วยกันอาทิตย์ละครั้ง และพอถึงช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ก็มีหลายคนมาขอรับการประทับจิต

หลังจากสัมมนาทางวีดิทัศน์ที่เบลเกรด ผู้ประทับจิตชาวสโลวาเนียต่างดีใจที่ได้ส่งข่าวสารและพลังความรักของท่านอาจารย์ให้กับชาวเซอร์เบียเป็นครั้งแรก และพวกเขาก็มุ่งหวังว่าจะได้จัดงานเช่นนี้มากขึ้นในอนาคต

 

สมุดลงเวลาเหตุการณ์

เพื่อก้าวไปพร้อมกับการยกระดับจิตวิญญาณที่อยู่ในระหว่างพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งของโลก ศูนย์ท้องถิ่นของสมาคมอนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติ กำลังจัดสัมมนาทางวีดีทัศน์และการแบ่งปันสัจธรรมอื่น ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ
ยินดีต้อนรับร่วมกิจกรรมเหล่านี้กับญาติมิตร สำหรับหมายกำหนดการล่าสุดของกิจกรรมของเรา โปรดเยี่ยมชม URL ต่อไปนี้:

http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm