รายงานตามคำสั่งและการจัดลำดับของท่านอาจารย์

ออสเตรเลีย


รัฐบาลออสเตรเลียสร้าง
ตัวอย่างทางบวก

รวบรวมโดยกลุ่มข่าวออสเตรเลีย (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)

หลายปีมาแล้วที่หน่วยงานคอมมอนเวลธ์ของออสเตรเลียได้ดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์แก่พลเมือง ด้วยผลลัพธ์นี้ชาวออสเตรเลียโดยทั่วไปได้มีความสุขกับมาตรฐานชีวิตที่สูงขึ้น สุขภาพที่ดีและระบบการดูแลด้านการแพทย์ชั้นหนึ่ง ซึ่งให้เงินทุนบริการสากลด้านการแพทย์และยา โรงพยาบาลสาธารณะและหน่วยงานดูแลผู้ชราและการดูแลชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ รัฐบาลออสเตรเลียยังเป็นแหล่งใหญ่ของกองทุนการวิจัยสุขภาพและการฝึกผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญด้านสุขภาพ

ยิ่งไปกว่านั้น ในเดือนมีนาคม 2549 ออสเตรเลียยังดำเนินกิจกรรมเวิร์กชอยส์ ซึ่งให้รายละเอียดเรื่องสิทธิของคนงานเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำ วันหยุดประจำปี วันหยุดส่วนตัว วันหยุดผู้ให้การดูแล วันหยุดครอบครัว ชั่วโมงสูงสุดในการทำงาน การป้องกันการเลิกจ้างที่ไม่ถูกกฎหมาย เข้าร่วมและให้สหภาพเป็นตัวแทน และใช้กฏหมายอุตสาหกรรมที่ถูกต้องเมื่อมีการเจรจาตกลงกัน

และในด้านการช่วยเหลือเยาวชนของชาติ เมื่อเร็ว ๆ นี้รัฐบาลจึงได้เริ่มรายการทีวีที่กระตุ้นให้เด็ก ๆ ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมง แม้แต่หัวหน้าพรรคการเมืองฝ่ายค้านของออสเตรเลีย นายคิม บีซเลย์ ก็ยังสนับสนุนรายการนี้อย่างเต็มที่ โดยกล่าวว่า "การลงทุนที่สำคัญที่สุดที่ประเทศหนึ่งควรทำก็คือ เรื่องเกี่ยวกับอนาคตที่มีสุขภาพดีของเด็ก ๆ ในประเทศ"

และตั้งแต่ปี 2517 องค์กรออสเตรเลียเพื่อการพัฒนาสากล (AusAID) ได้ให้การดูแลรักษาและการพัฒนาประเทศอย่างจริงจังในแถบเอเชียแปซิฟิค และยังที่แอฟริกา และตะวันออกกลางอีกด้วย เหตุนี้ผู้ที่เดือดร้อนมากกว่า 58 ล้านคนจึงได้รับผลดี ยกตัวอย่างเช่นในภูมิภาคแปซิฟิค องค์กรนี้ได้จัดตั้งเงินทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมให้เข้าเรียนต่อในสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น และจากโครงการ AusAID นี้ทำให้เด็ก ๆ จำนวนมากได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยิ่งกว่านั้นโครงการด้านวิศวกรรมขององค์กรนี้ยังจัดหาน้ำให้แก่ผู้คนเกือบ 500,000 คนในแอฟริกา

หวังว่าผู้นำของออสเตรเลียจะดำรงกิจกรรมที่รู้แจ้งสร้างสรรค์เช่นนี้และที่คล้ายกันนี้ต่อไป เพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคตแก่ประชากรในประเทศและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกสำหรับคนรุ่นต่อ ๆ มา

ข้อมูลอ้างอิง:
http://www.ausaid.gov.au/default.cfm
http://www.ausaid.gov.au/keyaid/education.cfm#scholarships
http://www.ausaid.gov.au/makediff/whatis.cfm
http://www.ausaid.gov.au/keyaid/water.cfm
https://www.workchoices.gov.au/ourplan/workchoices/Protectedbylaw.htm
http://www.smh.com.au/news/childrens-health/6m-tv-campaign-to-get-kids-off-the-couch/2006/02/01/1139074211410.html
http://www.worldvision.com.au/resources/teachers/tekfiles/AusAID_tsunami_resources_1.pdf
http://www.cuulongdelta.sagric.com/


 <<
ส่งหน้านี้ต่อให้เพื่อน ๆ

ความเป็นผู้นำที่รู้แจ้งสร้างสรรค์อนาคตที่สดใส

แคนาดา / ออสเตรเลีย / คอสตาริก้า / นิวซีแลนด์ / สโลวาเนีย / เนเธอร์แลนด์ / สหรัฐอเมริกา