รายงานตามคำสั่งและการจัดอันดับของท่านอาจารย์

แคนาดา

รัฐบาลแคนาดา
ทำงานอย่างขยันขันแข็ง
ในการสร้าง'สวรรค์บนโลก'

รวบรวมโดยกลุ่มข่าวโตรอนโต (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ)

หลายปีมาแล้วที่รัฐบาลแคนาดาได้ทำงานในเรื่องของการรักษาสันติภาพนานาชาติ,การช่วยเหลือผู้อพยพลี้ภัย,การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม,การบรรเทาทุกข์ในภัยพิบัติ สุขภาพและสวัสดิการ และการอนุรักษ์สาธารณะ เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชากรในประเทศตนเองและทั้งโลกให้มากที่สุด และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโลก ข้างล่างนี้คือตัวอย่างของความพยายามอันสูงส่งที่เด่นชัดของการกระทำซึ่งเป็นแบบอย่างสำหรับรัฐบาลอื่น ๆ

ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2เป็นต้นมา ประเทศแคนาดาได้จัดตั้งกองกำลังรักษาสันติภาพส่วนกลางขึ้น เพื่อช่วยเหลือในเรื่องความขัดแย้งทั้งหลายทั่วโลก และกิจกรรมทางทหารของเหล่าทหารนี้ได้รับการสนับสนุนโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับสวัสดิการสังคมที่ดีขึ้นของผู้อาศัยอยู่ในเขตแดนที่มีข้อพิพาทขัดแย้ง1

ประเทศแคนาดายังได้จัดตั้งการให้ความช่วยเหลือหลายอย่างในด้านมนุษยธรรมทั่วโลก และความพยายามให้การบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติ ตัวอย่างเช่น จัดเตรียมทีมงานให้ความช่วยเหลือด่วนในเรื่องน้ำดื่ม ยารักษาโรค และให้การช่วยเหลือระยะยาวเพื่อบูรณะสิ่งก่อสร้างแก่พื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ เช่นเดียวกับการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างพื้นฐานเช่น ถนน เพื่อจัดตั้งระบบการขนส่งและการคมนาคมขึ้นใหม่ แคนาดายังร่วมมือกับหน่วยงานทั่วโลกและหน่วยงานท้องถิ่นในการสร้างชีวิตใหม่แก่เหยื่อภัยพิบัติโดยผ่านโครงการด้านฟื้นฟูชุมชนต่าง ๆ มากมาย2

ในส่วนของการปกป้องผู้อพยพลี้ภัย แคนาดายังได้เปิดประตูรับผู้คนทั่วโลกซึ่งต้องการความช่วยเหลือโดยปราศจากการแบ่งแยก ผู้อพยพได้รับการว่าจ้าง การศึกษา และการดูแลด้านสุขภาพ รัฐบาลแคนาดายังให้การสนับสนุนรายได้แก่ผู้อพยพและการให้บริการที่จำเป็นโดยเร่งด่วน อย่างเช่น ที่อยู่อาศัย เงินกู้ และนโยบายทั่วไปเพื่อการอยู่อาศัยในแคนาดา3

ด้านสุขภาพและสวัสดิการสาธารณะ ประเทศนี้ไม่มีการลงโทษถึงตายเลยตั้งแต่ปีพ.ศ.2519 และคดีฆ่าก็ไม่มีอัตราเพิ่มขึ้น4 ยิ่งไปกว่านั้น ในพื้นที่สาธารณะและสถานที่ทำงานก็มีกฎหมายห้ามการสูบบุหรี่5 และระบบการประกันภัยสุขภาพสาธารณะของแคนาดาก็ยังจัดให้มีการดูแลฟรีตามมาตรฐานทางการแพทย์แก่ชาวแคนาดา โดยไม่คำนึงเรื่องระดับรายได้หรือสถานภาพชีวิต6 รัฐบาลแคนาดายังจัดเงินสงเคราะห์ค่าเช่าบ้าน ค่าซ่อมแซมบ้านและที่พำนักฉุกเฉินสำหรับครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ และรายบุคคล ผู้สูงอายุ ผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและผู้พิการ7

ยิ่งกว่านั้น เพื่อปลูกฝังคนรุ่นต่อไปในอนาคตของประเทศ รัฐบาลได้จัดให้ความช่วยเหลือคนรุ่นเยาว์ ตัวอย่างเช่น

  • เงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยแก่นักศึกษาเพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นหนุ่มสาวเข้าเรียนวิทยาลัย
  • การให้ความช่วยเหลือด้านการจ้างงาน (การสำรวจอาชีพ,การหางาน,การพัฒนาทักษะในการสัมภาษณ์ ฯลฯ)เพื่อความสะดวกในการเข้าทำงานของคนหนุ่มสาว 8
  • มีโปรแกรมต่าง ๆ มากมายที่สนับสนุนการตื่นตัวของคนหนุ่มสาว ด้านความสำคัญทางนิเวศน์วิทยา เพื่อให้มีส่วนร่วมในการรักษาและปกป้องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 9

องค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกำไรหลายแห่งก็สนับสนุนอย่างกระตือรือร้นในเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีของประเทศ ยกตัวอย่าง ธนาคารอาหารจะรวบรวมอาหารจากชุมชนท้องถิ่นมาให้แก่ประชากรที่อดอยาก เช่น ผู้รับเงินสวัสดิการ,ผู้พิการ,ผู้สูงอายุ, แม่ม่ายและเด็ก และคนงานที่รายได้ต่ำ10 ธนาคารนี้จัดตั้งแคมเปญ ปลูกหนึ่งแถวเติบโตหนึ่งแถว ซึ่งกระตุ้นชาวสวนให้ปลูกพืชแถวพิเศษที่พวกเขาชื่นชอบแถวหนึ่ง เพื่อบริจาคผลผลิตนี้ให้แก่ธนาคารอาหารของท้องถิ่น11 โครงการ thINK Food(การนำโทรศัพท์มือถือเก่าและกล่องหมึกพิมพ์มารีไซเคิล)เป็นโครงการที่ชนะรางวัลด้วยผลงานภารกิจการลดภาวะความอดอยาก และปรับเปลี่ยนการสูญเปล่าที่ดินจากการฝังขยะโดยการรวบรวมและนำกล่องหมึกพิมพ์เก่า โทรศัพท์มือถือเก่ากลับมาใช้ใหม่ โครงการนี้ไม่เพียงแต่สร้างกองทุนใหม่ให้แก่ธนาคารอาหาร ยังได้สร้างแรงบันดาลใจแก่ชุมชนในเรื่องการรีไซเคิลอีกด้วย12

ข้อมูลอ้างอิง:

  1. http://www.dfait-maeci.gc.ca/peacekeeping/menu-en.asp
   http://www.dfait-maeci.gc.ca/cip-pic/current_discussions/afghan-ips-en.asp
   http://www.cbc.ca/greatest/top_ten/nominee/pearson-lester.html
  2. http://www.acdi-cida.gc.ca/CIDAWEB/tsunami.nsf/vLUWebDocen/25F82DAEAB686064852570C00054D24E
   http://www.cbc.ca/story/canada/national/2005/01/10/tsunami-canada-050110.html
  3. การอพยพและการปกป้องผู้ลี้ภัย
   http://www.cic.gc.ca/english/irpa/fs-human.html
   http://www.cic.gc.ca/english/refugees/asylum-5.html
   http://www.cic.gc.ca/english/refugees/resettle-assist.html
  4. รหัสคดีของแคนาดา
  5. http://www.toronto.ca/health/smoke_index.htm
  6. http://en.wikipedia.org/wiki/Medicare_(Canada)
   http://www.cbc.ca/news/background/healthcare/public_vs_private.html
   http://laws.justice.gc.ca/en/C-6/183947.html#rid-183952
  7. http://www.seniors.gov.ab.ca/housing/family_special/social_housing/existing_programs/index.asp http://www.bchousing.org/programs/ESP#What
  8. http://www.hrsdc.gc.ca/en/epb/yi/yep/newprog/yesprograms.shtml
  9. http://www.ec.gc.ca/youth/yrte_e.html
   http://www.canadiangeographic.ca/cea/archives/
  10. http://www.cafb-acba.ca/english/AboutCAFB.html
  11. http://www.growarow.org
  12. http://www.think-food.com/

ส่งหน้านี้ต่อให้เพื่อน ๆ

ความเป็นผู้นำที่รู้แจ้งสร้างสรรค์อนาคตที่สดใส

แคนาดา / ออสเตรเลีย / คอสตาริก้า / นิวซีแลนด์ / สโลวาเนีย / เนเธอร์แลนด์ / สหรัฐอเมริกา