คติพจน์

ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
นิวเจอร์ซี่ สหรัฐอเมริกา 18 มิถุนายน 2535 (ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ) วีดิทัศน์ เบอร์ 256

จงพยายามคิดถึงใจเขาใจเราบ้าง ไม่ใช่เพราะผู้อื่น แต่เพื่อตัวเราเอง เพื่อยกระดับตัวเธอขึ้นไปสู่ความอ่อนไหวที่สูงกว่าของจิตสำนึกให้มากขึ้น

 

 

ปราศรัยโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่
กรุงเทพฯ ประเทศไทย 2 เมษายน 2539 (ต้นฉบับเป็นภาษาจีน) วีดีทัศน์ เบอร์ 542

พวกเราทำอะไรก็เพื่อคนอื่น ไม่คิดถึงตัวเองมาก ถ้าสามารถทำอะไรให้กับผู้อื่นได้ ก็ให้ทำทันที ไม่ต้องคิดมาก นั่นก็คือคุณสมบัติของนักบุญ

 

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน ๆ