เคล็บลับเล็กๆ น้อยๆ ในการดำรงชีวิต

เคล็บลับ จาก ท่านอาจารย์
 สำหรับ ผู้ที่รักนก

 

 

1. การพ่นขอนไม้สำหรับให้นกเกาะมีราคาแพงและทำร้ายขาของนก ควรใช้กระดาษทรายห่อครึ่งท่อนล่างของขอนไม้ เมื่อนกเกาะขอนไม้ก็จะถูให้เล็บหายคม โดยไม่ทำให้ส่วนเนื้อได้รับบาดเจ็บ ควรเลือกขอนไม้มีระดับจุดศูนย์กลางที่พอเหมาะ เพื่อให้เล็บส่วนแหลมของนกได้ถูกกับกระดาษทราย ควรกะกระดาษทรายที่หยาบหรือละเอียดให้เหมาะกับขนาดใหญ่เล็กของรูปร่างนก ถ้าหากระดาษทรายที่หยาบและละเอียดไม่ได้ ถ้าเช่นนั้น กระดาษทรายที่มีคุณภาพค่อนข้างหยาบ เหมาะกับนกที่มีรูปร่างทั้งใหญ่และเล็ก แต่กระดาษทรายที่มีคุณภาพค่อนข้างละเอียดจะไม่เหมาะกับนกที่มีรูปร่างใหญ่

ควรใช้กาวที่ไม่มีพิษ (กาวที่แม้แต่เด็กหลงกินเข้าไปแล้วก็ไม่มีอันตราย!) ถ้ากาวไม่ติดคอนไม้ที่นกเกาะ สามารถใช้กระดาษกาวมาปิดให้มันอยู่ จนกว่ากาวจะติดอยู่ได้ (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง.- 1 คืน ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของกาวด้วย)

ฉีกการะดาษกาวออก ดู! เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ใช้กระดาษทราย
ติดครึ่งหนึ่งของขอนไม้

**หมายเหตุที่ 1 : ปากนกทำลายสิ่งของแข็งได้ทุกอย่าง (แม้แต่ขอนไม้ที่นกเกาะที่มีคุณสมบัติที่แข็งแรงแล้ว ก็ยังหนีไม่พ้น) ดังนั้น เมื่อถูกจิกจนหมดแล้ว ควรทำตามขั้นตอนการทำขอนไม้ใหม่ตามข้างต้นดังกล่าว

 
1.วัสดุ: วัสดุ ขอนไม้ กาวที่ไม่มีพิษ กระดาษทราย กระดาษกาว ตลับเมตร ดินสอ ใบมีดโกน ไม้บรรทัด หรืออะไรที่วาดเส้นตรงได้ 2. วัดความยาวครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลาง 3. เอาความยาวที่วัดออกมาวาดไว้บนกระดาษทราย
4. เอากระดาษทรายตัดออกเป็นขนาดใหญ่เล็กตามความเหมาะสม 5. ใช้ 2 ข้างพับเป็นวงกลมที่เข้ากับขนาดวงกลมของขอนไม้ 6. ทากาวด้านหลังกระดาษทราย
7. กดกระดาษทรายเบาๆ ให้ติดไว้บนขอนไม้ จึงจะไม่ทำให้ผิวหนังคุณบาดเจ็บ (สามารถสวมใส่ถุงมือทำงานได้) 8. ใช้กระดาษกาวพันขอนไม้ให้แน่น... 9. ...ปลายกระดาษทราย
10. รอจนกาวแห้งแล้ว จึงฉีกกระดาษกาวออก 11. ขูดกาวแห้งบนกระดาษทรายออก 12. ขอนไม้ทำเสร็จ—สามารถนำไปใช้ได้!

 

2. ปูขี้กบไม้ที่พื้นกรงนก (เป็นขี้กบไม้ชนิดเดียวกับที่ใช่ปูพื้นกรงกระต่าย) ทำเช่นนี้ก็จะสะดวกในการทำความสะอาดสิ่งสกปรกและรักษาความสะอาดได้ทุกวัน ขี้กบไม้ที่ปูพื้นต้องเปลี่ยนใหม่ทุก 10 วัน

ไม้สามารถกำจัดกลิ่นได้ดีกว่าวัสดุชนิดอื่นๆ และดูดซึมสิ่งปฏิกูลของนกได้ดีด้วย

ทางที่ดีควรนำพื้นกรงนกออกไป ทำเช่นนี้ถ้าเกิดนกตกลงมา จะหล่นอยู่บนกองขี้กบไม้ที่อ่อนนุ่มที่ปูอยู่ ไม่ใช่บนโลหะที่แข็งทื่อ ทำเช่นนี้ พวกเขาก็จะไม่เจ็บปวดและได้รับบาดเจ็บ

** หมายเหตุที่ 2: ถ้าคุณมีสัตว์เลี้ยง ก็ต้องใช้น้ำส้มกับน้ำอัตราส่วน 1:1 มาทำความสะอาดบ้าน, กรง, ขอนไม้ที่นกเกาะ สิ่งต่างๆ ที่สัตว์เลี้ยงสัมผัสได้ เจ้าของเองก็ต้องใช้ครีมรักษาผิวที่ไม่มีพิษ ทุกวันท่านลูบไร้สุนัขที่คุณรัก แมว นกต่างๆ แล้ว สัตว์เลี้ยงจะไม่เจ็บป่วย เนื่องด้วยครีมรักษาที่มีอันตราย

 

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน ๆ