รายงานพิเศษ

บันทึกการประชุม องค์กรอิสระ ในเอเชียตะวันออก

รายงานโดยกลุ่มข่าวฟอร์โมซา(ต้นฉบับเป็นภาษาจีน)

วันที่ 1-2 มิถุนายน ปีทองที่ 3 (2549) การประชุมองค์กรอิสระในเอเชียตะวันออก (Non-Government Organization (NGO)) ได้จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากสมาคมอนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติไปช่วยเหลือกู้ภัยทั่วโลกเสมอ มีประสบการณ์หลายครั้งที่ร่วมกับกระทรวงต่างประเทศของไต้หวัน ดังนั้นทางกระทรวงการต่างประเทศจึงได้ทำการเชิญสมาคมอนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติมาร่วมงานครั้งนี้ด้วย และถือโอกาสนี้ทำความรู้จักองค์กรอิสระอื่นๆ พร้อมเรียนรู้ประสบการณ์การกู้ภัยซึ่งกันและกัน

การประชุมองค์กรอิสระเอเชียตะวันออกครั้งนี้จัดขึ้นโดยมูลนิธิญี่ปุ่น (The Nippon Foundation) และสมาคมการรักษาพยาบาลที่สันติลู่จู๋ แห่งไต้หวัน (Taiwan Root Medical Peace Corporation) และดำเนินงานโดยสมาชิกองค์กรอิสระกระทรวงต่างประเทศของไต้หวันเป็นผู้แนะนำงานด้วย ผู้เข้าร่วมงานนอกจากเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศ ยังประกอบด้วยตัวแทนจาก NGO จากญี่ปุ่นและไต้หวัน สมาชิกจากสมาคมอนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติ ตัวแทนจากหน่วยงานการศึกษา และตัวแทน NGO ที่มาจากสหรัฐอเมริกาด้วย

วันแรกช่วงเช้าได้ประชุมหารือในหัวข้อเรื่อง “การช่วยเหลือเร่งด่วนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปากีสถาน” รายงานโดยตัวแทนสมาชิกจากสมาคมอนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติ นายแพทย์หลิว เจิ้นเจี๊ย และตัวแทนจาก BHN Association ของญี่ปุ่น นายแพทย์หลิว รายงานรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับการแบ่งปันประสบการณ์ที่ทางสมาคมได้ร่วมกู้ภัยเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ปากีสถาน นอกจากนี้ได้ถือโอกาสแนะนำคำสอนเกี่ยวกับจิตวิญญาณ อาหารมังสวิรัติ และการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของท่านอาจารย์ด้วย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจถึงลักษณะงานของอนุตราจารย์ชิงไห่และสมาคมนานาชาติ เมื่อรายงานจบ ตัวแทนสตรีแสดงความเคารพชื่นชมต่อท่านอาจารย์กับตัวแทนสมาคมนานาชาติ ที่ท่านสามารถจัดงานแสดงแฟชั่นโชว์ที่มิลานและปารีส ซึ่งเป็นเมืองสำคัญ และชื่นชมพวกเราไม่ต้องอาศัยเงินบริจาคจากภายนอก เพื่อนำไปช่วยงานกู้ภัย มีตัวแทนอีกท่านหนึ่งสนใจภาพหน้าปกหนังสือธรรมสารที่ท่านอาจารย์ถูกสัตว์ต่างๆ มากมายห้อมล้อม ทำให้เธอรู้สึกแปลกใหม่

 
ตัวแทนจากสมาคมอนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติ นายแพทย์หลิว เจิ้นเจี๊ย (ขวา1) รายงานในที่ประชุม NGO ที่ประเทศญี่ปุ่น

 

การประชุมหารือในบ่ายวันที่ 1 หัวข้อเรื่อง คือ ความร่วมมือระหว่างองค์กรอิสระ หน่วยงานที่น่าประทับใจคือ C’s ของญี่ปุ่น (Coalition for Legislation to Support Citizens’ Organization) พวกเขาพยายามทำงานเน้นเรื่องการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับงานของ NGO ประกอบด้วยกฎหมายที่ส่งเสริมงานที่ไม่ได้ค้ากำไร และเรื่องการจัดการเรื่องสิทธิพิเศษด้านภาษี Japan Platform (JPF) พยายามก่อตั้งเวทีสนทนา เพื่อให้ประชาชนกับรัฐบาลให้การสนับสนุน และข้อเสนอการช่วยเหลือนานาชาติ แบ่งปันทรัพยากร ช่วยทั้งเงินและกำลัง การรายงานของหน่วยงานช่วยเหลือของไต้หวันแสดงออกถึงประชาชนในฟอร์โมซาเต็มไปด้วยพลังแห่งชีวิต มีสมาชิกมากกว่า 20,000 คน มี 2,000 คนที่สามารถเข้าร่วมงานช่วยเหลือด่วนได้ตลอดเวลา

รายการประชุมช่วงเช้าวันที่ 2 เป็นการรายงานจากสมาคม Japan Platform (JPF), Peace Wind และมูลนิธิ Noordhoff Craniofacial สิ่งที่ประทับใจมากคือ มูลนิธิ Noordhoff Craniofacial รายงานเรื่องความสำเร็จในการช่วยเหลือผ่าตัดคนปากแหว่งที่กัมพูชา สนับสนุนโดยกลุ่มพ่อค้าไต้หวันและองค์กร NGO อีก 3 แห่ง--Caritas, World Vision และ Foundation for International Development/Relief (FIDR) ของญี่ปุ่น

โชคดีที่ได้เข้าร่วมงานวิเคราะห์ในครั้งนี้ ศิษย์พี่ชายหลิวมีความคิดอย่างหนึ่งที่จะแบ่งปันกับเพื่อนบำเพ็ญ “ขณะที่พวกเราเรียนคำสอนจากท่านอาจารย์มา ควรพยายามไปทำให้ได้ โดยผ่านแหล่งปัญญาของเรา จากงานช่วยเหลือนานาชาติ ทุกคนต่างได้สัมผัสมาแล้วว่า มันอยู่เหนือความคิด เรื่องพรมแดน ศาสนา เผ่าพันธุ์ และวัฒนธรรม กับการต่อสู้ภัยธรรมชาติที่มีอยู่ไม่ขาดสาย มันมีความสำคัญมาก”

หมายเหตุ: รายงานสมาคมอนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติได้เข้าร่วมช่วยเหลือกู้ภัยในปากีสถาน รายละเอียดมีอยู่ในธรรมสารเล่มที่ 161, 163, 164

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน ๆ