รายงานตามคำสั่งและการจัดอันดับของท่านอาจารย์
 

 

บรูไน

 

 

 

 

 

 

การปกครองด้วยคุณธรรมของ
รัฐบาลบรูไน

รายงานโดยกลุ่มข่าวเถาหยวน (ต้นฉบับเป็นภาษาจีน)


ประเทศบรูไน ได้ค้นพบน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติจำนวนมหาศาลเมื่อปี พ.ศ.2472 ก้าวขึ้นสู่ประเทศที่ร่ำรวยที่สุดของโลก เศรษฐกิจที่เจริญก้าวหน้านำความสมบูรณ์ ความสงบ ความร่ำรวยมาสู่ชีวิตประชาชน แม้ว่านักวิชาการจะเห็นว่า เป็นอานิสงส์มาจากการนับถือศาสนาอิสลามของประชาชนในประเทศ ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยที่สูงมาก (สูงถึงเดือนละ 2,000 เหรียญสหรัฐ) แต่สุลต่าน ฮาจิ ฮัซซานัล โบลเกียห์ แห่งบรูไน
♥♥♥♥♥♥ รักประชาชนเหมือนลูก เป็นบุคคลตัวอย่าง เขาปกครองด้วยคุณธรรมมากมาย เป็นต้นว่า ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลฟรีจากรัฐบาล การศึกษาฟรี ไม่ต้องเสียภาษีส่วนบุคคล ทุกคนมีบ้านเป็นของตัวเองหรือผ่อนบ้านโดยส่งดอกเบี้ยในราคาถูก เป็นต้น ดังนั้น คนในพื้นที่มีความภูมิใจในความเป็น “ประเทศที่มีความสันติสุข”

 

การบริการรักษาพยาบาลฟรี

นโยบายด้านสุขภาพของบรูไน ต้องการให้ประชาชนมีสุขภาพและการครองชีพที่ดี การแก้ไขสุขภาพ และยกระดับด้านบริการรักษาพยาบาล เนื่องจากนโยบายที่เป็นเอกภาพ ปัจจุบันประสบความสำเร็จและก้าวหน้าไปไกล ตัวอย่างเช่น ประชาชนทั้งหมดมีสิทธิ์ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลฟรี สถานที่อยู่ห่างไกลหรืออาศัยอยู่บนแม่น้ำ จะมีหน่วยงานรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ ทหารและครอบครัวจะมีระบบรักษาพยาบาลเป็นหน่วยงานของทหาร ถ้าประชาชนต้องการระบบการรักษาพยาบาลที่ชำนาญงาน แต่ภายในประเทศให้บริการไม่ได้ ทางรัฐบาลจะให้คนไข้เบิกค่าใช้จ่ายเพื่อไปรักษาที่ต่างประเทศ

 

การช่วยเหลือโครงการที่อยู่อาศัย

โครงการระยะยาวเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของประเทศบรูไน จุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้ประชาชนมีสภาพแวดล้อมที่อยู่สบาย มีบ้านพักของตัวเอง 80% ของพนักงานจะทำงานอยู่กับหน่วยงานราชการ ดังนั้น ทางรัฐบาลจึงได้บริการให้กู้เงินด้วยดอกเบี้ยต่ำระยะยาวให้กับพนักงาน เพื่อสนับสนุนให้พวกเขาสร้างบ้านพักของตัวเอง สำหรับพนักงานที่ไม่มีที่ดินสร้างบ้าน ก็ได้รับการช่วยเหลือชดเชย ด้วยการผ่อนชำระระหว่าง 20-30 ปี ก็จะมีบ้านเป็นของตัวเอง นอกจากนี้ ทางรัฐบาลยังมีบริการด้านบ้านเช่า โดยเอาบ้านหลวงออกเช่าให้กับพนักงานด้วยราคาถูก

อีกโครงการหนึ่งที่กำลังดำเนินการอยู่คือ การดูแลชนเผ่าในพื้นที่ที่ไม่มีที่ดินของตัวเอง เรียกว่า “โครงการบ้านพักอาศัยสำหรับชนเผ่าที่ไม่มีที่ดิน” (LICS--Landless Indigenons Citizens Housing Scheme) สถานที่วางโครงการมีทั้งหมด 8 แห่ง กระจายอยู่ใน 4 อำเภอของประเทศ ปัจจุบันมีบ้านที่สร้างเสร็จจำนวน 4,600 หลัง ที่ยังสร้างไม่เสร็จมีจำนวน 1,200 กว่าหลัง นอกจากนี้ ในโครงการบ้านพักของมูลนิธิสุลต่าน ฮาจิ ฮัซซานัล โบลเกียห์ ยังไม่ลืมดูแลผู้ประสบภัยธรรมชาติ จึงได้สร้างหมู่บ้านใหม่ขึ้นอีก 2 แห่งที่หมู่บ้านน้ำ สำหรับพวกเขาเป็นพิเศษ

หลังจากปี พ.ศ. 2527 ที่เป็นเอกราชแล้ว รัฐบาลสุลต่านก็ได้รณรงค์นโยบายมาเลเซีย อิสลาม และระบบกษัตริย์ (MIB--Melayu Islam Beraja) ในขณะที่กำลังก่อสร้างแบบให้ทันสมัยอยู่นั้น ก็มีความเข้มงวดในการปกป้องศาสนาอิสลาม และได้ออกกฎหมายห้ามขายเหล้าเมื่อปี พ.ศ. 2534 ซึ่งรัฐบาลได้ถือเป็นเดือนถือศีลอดของศาสนาอิสลาม ระหว่างเดือนถือศีลอด ผู้นับถือศาสนาอิสลามห้ามทานอาหารในตอนกลางวัน สิ่งที่สำคัญยิ่งคือ ปล่อยวางชีวิตวัตถุภายนอกที่จะมากระทบ งดความคิดชั่วร้าย และความเคยชินที่ไม่ดี ให้บำเพ็ญตนให้ดี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเดิมทีทำงาน 7 ชั่วโมงครึ่ง ให้ลดเหลือ 6 ชั่วโมง ให้งดงานอดิเรกทั้งหมด สุลต่านผู้เคร่งศาสนาก็ได้สนับสนุนให้ประชาชนสวดคัมภีร์อิสลามทุกเช้าก่อนทำงาน เพื่อจะได้รับการให้พรและการชี้แนะจากพระเจ้า

สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือ พระราชาสุลต่านที่ร่ำรวย ที่ไม่มีความกดดันจากการปกครอง ปรารถนาอย่างใจจริงที่จะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทำให้ประชาชนที่อยู่ภายใต้การปกครองของท่าน ไม่เพียงเห็นประเทศชาติของตัวเองมีเกียรติ ยังภูมิใจที่มีพระราชาที่รักประชาชนเหมือนลูกของตัวเองอีกด้วย

 

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน ๆ