เรื่องเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับการบำเพ็ญ

 

ความเข้าใจกับ ความสุขที่เรียบง่าย

เขียนโดยอี๋หลง (ต้นฉบับเป็นภาษาจีน)

 

ทุกครั้งที่ทำสวนไร่ รู้สึกมีพลังมากมาย! จากการสัมผัสของข้าพเจ้า ชาวนาไม่ได้ไปทำงานตามไร่นา แต่ไป “เติมพลัง” อากาศ กลิ่นของพืช และแผ่นดิน ทำให้คนลืมทางโลกจนหมดสิ้น

จากการทำงานที่ไร่นา ข้าพเจ้ามีความเข้าใจเป็นพิเศษกับภาพวาดของท่านอาจารย์ ”ความสุขที่เรียบง่าย” ตอนแรกดูไม่เข้าใจกับกอหญ้าที่ไหวไปตามสายลม ที่เรียกว่า “ความสุขที่เรียบง่าย?” จนกระทั่งมาเป็นชาวนา อยู่มาวันหนึ่ง เมื่อเสร็จงาน แล้วนั่งลงกับพื้น ท่องคำพระเพื่อผ่อนคลาย ลมเย็นโชยมาอ่อนๆ สบายไปทั้งตัว! ความสุขจากภายในส่วนลึกค่อยๆ เกิดขึ้นจากใจ ทันใดนั้นจึงเข้าใจ ข้าพเจ้าคือหญ้ากอนั้น ลมอ่อนๆ โชยมา ที่เต็มไปด้วยความสงบและอิ่มเอิบ!

ท่านอาจารย์ไม่ได้วาดเพียงลมพัดหญ้าล้มที่เคลื่อนไหวได้อย่างสวยงามเท่านั้น แต่วาดถึงความรู้สึกที่แสดงออกของดอกหญ้าที่อยู่ท่ามกลางสายลม ถ้าสรรพสิ่งไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน จะวาดภาพอย่างนี้ได้อย่างไร?

เคยได้ยินท่านอาจารย์ปราศรัยธรรมไปยิ้มไปว่า “ไม่ว่าสภาพใดก็ออกมาจากสิ่งเดียวกัน เหมือนกัน อะไรๆ ก็ออกมาจากอาจารย์หมด.ผีเสื้อตัวหนึ่งก็มาจากอาจารย์ ยุงตัวหนึ่งก็เป็นของอาจารย์ มดตัวหนึ่งก็มาจากอาจารย์เข้าไปอยู่ ดอกไม้และสิ่งต่างๆ ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ของอาจารย์ อาจารย์ชอบเล่น!“ (คัดมาจาก MP3(CR-09) “ตัวเองที่สูงส่งและดีงาม”).


เมื่อข้าพเจ้ามีความเข้าใจลึกซึ้งต่อ(พระเจ้า) จึงเข้าใจรอยยิ้มของท่านอาจารย์คือความเข้าใจจุดเริ่มต้นของผู้สร้างโลกเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่ง! เป็นความเข้าใจและรู้แจ้งทันที หลังจากมาเป็นชาวนานี่เอง

 

ส่งหน้านี้ให้เพื่อน ๆ